Prijzen en reglement

Hieronder staat alle informatie betreffende de prijzen van onze cursussen en workshops en het reglement dat hierop van toepassing is:


Volledige cursus

Een volledige salsacursus bij SalsAddicts bestaat uit 10 lessen van 1 uur. Verder bieden wij beginnende heren een gereduceerd tarief bij betaling van een volledige cursus.

Prijs volledige cursus:                                      € 70,00 (€ 7,00 per les)

Prijs volledige cursus (heren, beginners):  € 50,00 (€ 5,00 per les)

 • Het lesgeld dient aan het begin van de cursus te worden voldaan.
 • Dames die een heer meenemen die een volledige cursus betaalt en nog niet eerder bij SalsAddicts een cursus heeft gevolgd, krijgen een eenmalige korting van € 10,00 op de prijs van de volledige cursus.
 • Bij nieuwe cursisten worden de kosten van de proefles eenmalig in mindering gebracht op de prijs van de volledige cursus.
 • Wanneer er recht is op korting dient dit door de cursist zelf te worden aangegeven.

Meer-lessenkaarten

Voor mensen die bij aanvang van de cursus al weten een aantal lessen verhinderd te zullen zijn, bieden wij als alternatief 5- en 10-lessenkaarten aan. Dit geldt echter niet voor dames die deelnemen aan de Salsa Fun groep, voor hen bestaat er alleen de mogelijkheid de volledige cursus te betalen.

Prijs 5-lessenkaart (5 lesuren):        € 42,50 (€ 8,50 per les)

Prijs 10-lessenkaart (10 lesuren):    € 80,00 (€ 8,00 per les)

Voordelen:

 • Slechts één keer betalen voor 5 of 10 (afzonderlijke) lessen.
 • Resterende lessen op de kaart kunnen tijdens de eerstvolgende cursus worden gebruikt.

Let op! Belangrijk:

 • De meer-lessenkaarten dienen aan het begin van de les te worden afgetekend.
 • De kaarten zijn geldig gedurende twee achtereenvolgende cursusperiodes (2 x 10 lesweken).
 • De meer-lessenkaarten zijn niet bedoeld om sporadisch lessen te volgen, er is ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van de andere cursisten. Indien dit toch het geval is, bestaat de mogelijkheid dat er geen danspartner beschikbaar is of dat bepaalde onderdelen van de cursus niet nogmaals herhaald worden.
 • Verlies van de kaart komt normaal gesproken voor eigen rekening. In overleg met SalsAddicts is eventueel een vervangende kaart te verkrijgen.

Losse lessen

Bij uitzondering bieden wij ook de mogelijkheid om per les te betalen.

Prijs losse les (1 lesuur):       € 9,00


Danspartners en doorstroom

In principe is een eigen danspartner bij SalsAddicts niet verplicht. Echter, wegens het grote aantal dames in de groepen Salsa Fun en Salsa Loco is er in deze groepen niet altijd plaats voor nieuwe dames zonder eigen danspartner (vraag naar de mogelijkheden). Bij de beginnerscursus kunnen wij wel standaard een aantal dames zonder partner plaatsen, maar zonder eigen danspartner kan er niet altijd worden doorgestroomd naar het volgende niveau tot er een plaats vrijkomt of zich een heer zonder eigen partner aanmeldt.

Doorstromen naar een hoger niveau kan uiteraard alleen wanneer de lesstof uit de huidige cursus voldoende wordt beheerst. Of en door wie er kan worden doorgestroomd naar een volgende groep zal altijd worden bepaald door SalsAddicts.


Rueda de Casino

Tijdens iedere cursusperiode zijn er 2 rueda workshops van 2,5 uur (inclusief pauze).

Prijs rueda bootcamp (2 workshops):    € 30,00

 • Het lesgeld dient aan het begin van de eerste workshop te worden voldaan.
 • Meer-lessenkaarten zijn niet geldig tijdens de rueda workshops en er is geen mogelijkheid om per workshop te betalen.
 • Deelname op basis van inschrijving. Indien men zich inschrijft, is het de bedoeling tijdens beide workshops aanwezig te zijn.
 • Aangezien het bij de rueda belangrijk is om evenveel dames als heren te hebben, kan het voorkomen dat er een wachtlijst is of dat niet iedereen kan deelnemen. Wij doen echter ons uiterste best om voor iedereen een danspartner te vinden en streven ernaar iedereen die zich inschrijft te kunnen laten meedoen.
 • De rueda workshops zijn alleen toegankelijk voor de meer gevorderde dansers die de basisfiguren van de rueda uit de reguliere salsacursussen beheersen. Informeer bij twijfel of deze workshops geschikt zijn voor jou.


SalsAddicts behoudt zich het recht voor deze regels op elk gewenst moment en zonder opgaaf van reden te wijzigen.

Met de nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste informatie!